Canada trekt de overheidssteun voor de asbestmijnen in. Daarmee lijkt het lot van de Canadese asbestindustrie bezegeld. De mijn in de plaats Asbestos was de eerste in Canada waar het materiaal werd gewonnen dat later longziektes en kanker bleek te veroorzaken. Nu is het ook de laatste werkende mijn. Na decennia van internationale kritiek stoppen de Canadese overheden hun steun aan de mijn. De nieuwe regering in Quebec, die begin september werd gekozen, annuleerde direct een openbare lening aan het mijnbedrijf. De federale overheid in Ottawa heeft van haar kant laten weten dat ze zich niet langer keert tegen internationale inspanningen om asbest aan te merken als een gevaarlijke stof. Bron: Trouw, 18 oktober 2012.