Volgens de Canadese krant The Globe and Mail gebruikt Canada haar goede naam om de productie van asbest te bevorderen en om niet weggeconcurreerd te worden door voordeliger asbestproducerende landen als Rusland, Kazachstan, Zimbabwe en Brazilië. Die landen profiteren van de leiding die Canada neemt in de strijd tegen maatregelen om het gebruik van asbest te beperken. Een voorbeeld is het veto dat Canada onlangs gebruikte om te voorkomen dat chrysotiel (wit asbest) op de VN-lijst van gevaarlijke stoffen zou worden geplaatst. Bron: The Globe and Mail, 28 november 2006.