Een nieuwe Canadese regulering van gevaarlijke stoffen (the Hazardous Products Act) noemt een aantal producten en situaties waarin gebruik van asbest toegestaan is. Daaronder valt ook kinderspeelgoed. Canada is één van ’s werelds grootste asbestproducenten met een export van ca. 220.000 ton asbest jaarlijks naar ontwikkelingslanden, waar het materiaal nog volop gebruikt wordt. Bron: The Toronto Star, 20 augustus 2007.