In Canada overlijden jaarlijks ca. 400 mensen ten gevolge van mesothelioom. In 2013 betrof dit 193 mensen die ten gevolge van asbestblootstelling op hun werk waren overleden en daarvoor schadevergoeding hadden ontvangen. Aldus de Association of Workers Compensation Boards of Canada. Daarnaast was in 2013 de werkgerelateerde sterfte voor asbestgerelateerde longkanker 93 en voor asbestose 82 mensen. Asbest is daarmee in Canada de belangrijkste werkgerelateerde doodsoorzaak.  Bron: The Globe and Mail, 15 december 2014.