De Europese Federatie voor Bouw en Houtwerkers (EFBWW) heeft een plan gepresenteerd voor een asbestvrij Europa in 2023. Het plan pleit voor acties en minimumnormen en –vereisten op vijf verschillende gebieden: 1. registratie, melding en medisch toezicht, 2. veiliger arbeidsvoorwaarden, 3. opleiding van werknemers, 4. erkenning van door asbest veroorzaakte aandoeningen en 5. erkenningsprocedure en schadeloosstelling van door asbest veroorzaakte aandoeningen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 13 augustus 2010.