Meer aandacht voor beroepsziekten en meer aandacht voor preventie van beroepsziekten, dat zijn een paar zegeningen van het vijfjarig bestaan van het Bureau Beroepsziekten (BBZ) van de FNV. Tot nu toe heeft BBZ voor 150 slachtoffers claims gerealiseerd, met een totale som van 7.5 miljoen euro. Dat komt neer op gemiddeld vijftigduizend euro schadevergoeding.

Bron: FNV e-magazine, 4 mei 2005.

Meer fnv.nl