Italiaanse mesothelioompatiënten met buikvliesmesothelioom hebben vaker asbestose en hebben vaker in de asbestcementproductie gewerkt dan patiënten met longvliesmesothelioom. Dat wijst op hoge blootstelling aan asbest bij de vorming van de tumor in het buikvlies. Bron: Mensi, C, e.a. (2017)