Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van 11,3 miljoen naar 17,5 miljoen euro. Het oorspronkelijke budget is naar verwachting omstreeks medio april 2018 uitgeput. Bron: Agriholland.nl, 5 april 2018