Bij asbestinventarisatie in een 19de eeuws huis is de vervelde huid van een Chileense vogelspin gevonden. Onderzocht wordt of de huid asbest bevat, evenals de ruimte waarin de spin zich bevond. Het dier zelf is nog niet gevonden. Evenmin is duidelijk of het om een enkel exemplaar gaat of om een populatie. Bron: Independent.co.uk, 22 maart 2013.