Asbest is verboden in het Verenigd Koninkrijk maar komt nog voor in zo’n 1,5 miljoen winkels, fabrieken en kantoren. De werknemersorganisatie TUC is daarom een campagne gestart om bedrijven en hun veiligheidsmedewerkers bewust te maken van de risico’s van asbest. Op 27 februari j.l. werden een miljoen “asbestos kills” stickers en folders gestuurd naar werkplekken door heel het land. Sinds mei 2004 zijn Britse werkgevers wettelijk verplicht om de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen te registreren, regelmatig te inspecteren en alle medewerkers in te lichten over de risico’s van asbest. Volgens de TUC weten veel werkgevers dit nog niet of negeren deze verplichting opzettelijk. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 5 maart 2006. Meer http://hesa.etui-rehs.org/uk/