Soms was een werkgever gedurende een periode waarin asbestblootstelling heeft plaatsgevonden niet voor de hele periode verzekerd, of heeft de werkgever achtereenvolgens verschillende verzekeringen gehad. Volgens een recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof (Zurich Insurance PLC UK Branch v International Energy Group Limited) moet één verzekeraar dan de volledige schade vergoeden, maar mag deze prorata terugvorderen van de andere verzekeraars of werkgever (bij ontbreken van verzekering). Bron: lexology.com, 12 augustus 2015