Master Whitaker, &eacute.&eacute.n van de bekendste Britse advocaat in mesothelioomzaken, pleit voor een nationale database waarmee verzekeraars opgespoord kunnen worden. Dit omdat de meeste werkgevers van mesothelioomslachtoffers niet meer bestaan en verzekeringspolissen tot 1972 niet geregistreerd werden. Whitaker behandelt met zijn zogenoemde “fast-track” systeem momenteel ongeveer 600 claims per jaar. Bron: Post Magazine, 14 februari 2008.