In een brief aan de Tweede Kamer doet staatssecretaris Atsma (Infrastructuur & Milieu) mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie verslag van de vorderingen en afspraken om de ketenhandhaving rond asbestverwijdering te versterken. Onder regie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn afspraken gemaakt om de effectiviteit van het toezicht en de handhaving op de asbestverwijderingsketen te versterken. De aanpak loopt langs drie sporen:
1. Verbeteren asbestbewustzijn en ondersteuning bij procedure van asbestverwijdering;
2. Versterking certificering;
3. Afgestemd toezicht en opsporing in de asbestketen.
Bron: rijksoverheid.nl, 23 maart 2012.