In een brief aan de Tweede Kamer onderschrijft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu de noodzaak dat in het kader van het voorzorgbeginsel alle scholen op asbest worden geinventariseerd, ook in niet-sloopsituaties, en wel uiterlijk in de zomer van 2012. Hij bevestigt eveneens dat de VNG, de PO en VO-Raad hun verantwoordelijkheid hierin namen en nemen en dat zij hun leden om inzicht hebben verzocht in de situatie rond asbest. Het totale scholenbestand omvat circa 8.200 scholen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs met een totaal vloeroppervlak van ruim 17 miljoen m2. Een deel van deze schoolgebouwen is na 1993 gebouwd en kan geen asbest bevatten, omdat asbest sinds 1993 verboden is. Het ministerie zal in samenwerking met VNG en sectorraden de gemeenten en scholen ondersteunen met informatie en expertise op het gebied van asbestinventarisaties. Atsma is ervan overtuigd dat met deze inspanningen van de sectorraden en de VNG de inventarisatie van asbest in scholen voortvarend wordt opgepakt en zal bewaken dat dit ook echt gebeurt. Bron: rijksoverheid.nl, brief d.d.5 april 2011.