De kans Eternit aansprakelijk te houden voor de kosten van de sanering van asbestwegen en -erven is niet per definitie toegenomen nu het Hof Arnhem bepaald heeft dat de voormalig asbestverwerker aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het asbestafval dat zij in 1967 zonder waarschuwing ter beschikking stelde aan derden. Bij het kostenverhaal inzake de sanering is namelijk geen éénduidige relatie aanwijsbaar tussen een slachtoffer van mesothelioom en het voorkomen van asbest in wegen en -erven. Verder is het onduidelijk in welke periode asbestcementafval kosteloos ter beschikking is gesteld hetgeen van belang is in relatie tot de uitspraak dat vanaf 1967 Eternit op de hoogte had moeten zijn van de serieus gesignaleerde gevaren van asbest voor de gezondheid. Ook zal het criterium verjaring bij zaakschade als bodemverontreiniging zwaarder wegen dan bij gezondheidsschade als de ziekte mesothelioom die zich pas 30 tot 40 naar na de asbestblootstelling openbaart. Bron: brief minister vrom, 15 mei 2007, 25834, 45. Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous