In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cramer van VROM, mede namens de minister van SZW de stand van zaken van verschillende onderdelen van het asbestdossier.