Op verzoek van PVV en SP stuurt minister Cramer van VROM, mede namens minister Donner van SZW de Tweede Kamer het rapport naleving asbestregels toe.