Breuken in waterleidingen met asbest zijn ongevaarlijk, omdat asbestdelen vastzitten in cement. Aldus Burgemeester en wethouders van Hengelo in antwoord op vragen van een gemeenteraadslid. Uit onderzoeken van de Wereld Gezondheid Organisatie, het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieuhygiëne en het KWR Watercycle Research Institute blijkt dat transport van drinkwater door dit soort leidingen geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Bron: De Twentsche Courant Tubantia, 15 juli 2017.