Brandweer Nederland en de Brandweeracademie hebben een brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten gepubliceerd. De brancherichtlijn is een onderdeel van de Arbocatalogus van de brandweer. Hierin is weergegeven hoe brandweerlieden moeten handelen om blootstelling en daarmee mogelijke gezondheidsschade door asbest te voorkomen. In de richtlijn is alleen informatie opgenomen die noodzakelijk is voor het operationeel optreden. De publicatie is een weergave van de huidige stand van zaken en kan worden aangepast als wet- en regelgeving verandert of inzichten in het werkveld wijzigen. Bron: sloopgids.nl/Brand en Brandweer, 29 januari 2016.