Brancheverenigingen VERAS en VVTB reageerden vlak voor Pasen in een gezamenlijke reactie op het ontwerp Arbobesluit nieuw Asbeststelsel. Bron: bouwenenuitvoering.nl, 8 april 21