Ondanks landelijke voorlichting komen er nog steeds signalen van toezichthouders (Arbeidsinspectie) en uitvoerend bedrijfsleven dat bouwtoezichthouders van gemeenten aan grote risico s blootstaan.
Door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) is in de afgelopen jaren veel voorlichting over asbest gegeven aan gemeenten, provincies en andere toezichthouders. het LOM waarschuwt toezichthouders niet eerder een bouwwerk te betreden voordat men weet of er een sloopvergunning is afgegeven met asbestinventarisatierapport en van de verantwoordelijke DTA-er heeft gehoord dat er een vrijgave is afgegeven (voor die bronnen die vergund zijn). Bron: Infomil, april 2009.