Een oud-medewerker van een bouwmaatschappij is rond 1965/1966 als handlanger werkzaam in een nieuwbouwwijk te Venlo en maakt in zijn werk gebruik van astbesthoudende pijpen. In 2009 overlijdt hij aan de gevolgen van mesothelioom. De werkgever beroept zich op verjaring van de vordering (meer dan 30 jaar geleden). In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch dat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtsvoorgangster van werkgever is destijds haar zorgplicht ex artikel 7:658 lid 2 BW niet nagekomen. De werkgever moet daarom de schade aan (de erven van) werknemer vergoeden. Bron: Hof Den Bosch: BX6042, 28 augustus 2012.