Medewerkers van vier Britse verzekeraars krijgen een bonus op het moment dat ze er in slagen de compensatie van asbestslachtoffers te beperken. Het gaat in totaal om vorderingen van 25000 families met een lid dat mesothelioom heeft of daaraan is overleden. De vier verzekeraars proberen in hoger beroep voor elkaar te krijgen dat werkgeversaansprakelijkheid pas gaat gelden vanaf het moment dat de ziekte mesothelioom zich openbaart en niet vanaf het moment dat asbestblootstelling heeft plaatsgevonden, gemiddeld 40 jaar eerder. Volgens een woordvoerder van het Britse Verbond van Verzekeraars wordt dit standpunt van de vier maatschappijen als controversieel gezien en door de meeste verzekeraars niet gedeeld. Bron: The Independent on Sunday, 15 oktober 2011.