De Inspectie SZW heeft aan een sloopbedrijf uit Zuid-Holland een boete opgelegd van 44.100 euro voor het illegaal verwijderen van asbest uit een woning op het eiland Goeree-Overflakkee. Het bedrijf was bezig met de sloop van een woning terwijl er delen van een asbesthoudende pijp van een schoorsteenkanaal en asbesthoudende beplating her en der op de grond lagen. Een vastgoedbedrijf uit Maastricht kreeg een boete van 86.400 euro voor het illegaal verwijderen van asbest uit een leegstaand schoolgebouw in Limburg.Bron: rijksoverheid.nl, 13 juni en 15 juli 2014.