Twee varkenshouders in de omgeving van Zwolle hebben boetes gekregen wegens het illegaal en onzorgvuldig omgaan met asbest. De een kreeg 4500 euro boete voor het zonder vergunning slopen van een schuur waarin asbest was verwerkt. De ander kreeg 2000 euro boete voor het opzettelijk laten rondslingeren van asbestplaten en een onafgesloten zak met resten asbest. Tegen drie Bredanaars is procesverbaal opgemaakt wegens het rommelen met documenten om de sloop van 600 vierkante meter asbesthoudende platen van een stal legaal te laten lijken. Het slopen van een dergelijke hoeveelheid kost normaliter rond 6500 euro. Bron: De Stentor, 29 juni en 1 juli en BN De Stem, 3 juli 2010.