Eierstokkanker kan ook door asbesblootstelling in het werk komen, aldus Nowak. Gynaecologen zouden dit vast moeten leggen. Nowak e.a. (2021)