Volgens Van der Bij e.a. (2011) is er momenteel te weinig wetenschappelijk bewijs om de waarde van tests met niet-invasieve markers voor de diagnose van mesothelioom te kunnen bepalen. Niet-invasief wil zeggen zonder belasting voor de patient. Van der Bij onderzocht de diagnostische waarde van serum- en cytologische markers: bepaalde stoffen die in het bloedplasma, in vocht achter de longen of in de buikholte voorkomen en als indicator voor de diagnose mesothelioom kunnen dienen. Het onderzoek werd gedaan als onderdeel van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2011).