Tot kort geleden was Canada een van s werelds belangrijkste asbestproducenten. Een enquete van de Canadian Cancer Society wijst echter uit dat 46% van de Canadezen niets of bijna niets weet over hoe zich tegen asbestblootstelling te beschermen. Men beschouwt de federale overheid verantwoordelijk voor dit gebrek aan informatie. 82% pleit voor een openbaar register waarin alle gebouwen die asbest bevatten zijn opgenomen. Tussen 1920 en 1990 werd asbest in Canada gebruikt als isolatie in gebouwen. Naar schatting zijn daarnaast 240.000 woningen in het land met asbest geisoleerd. Bron: Canada News Wire, 18 oktober 2012.