Werknemers in de installatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met asbest. Bedrijven nemen maatregelen om deze blootstelling tegen te gaan. Waar staan we op dit moment met veilig en gezond werken? Hoe goed zijn werknemers tijdens hun werk beschermd tegen kankerverwekkende stoffen? En wat kunnen opdrachtgevers, ondernemers en werknemers doen om het niveau van bescherming omhoog te brengen? De Inspectie SZW, Uneto-VNI, OTIB, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie organiseren op 25 november as. een bijeenkomst om hierover als branche met elkaar het gesprek aan te gaan. Bron: Inspectie SZW, 16 oktober 2013.