De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en instellingen die certificaten afgeven voor asbestverwijderende bedrijven, hebben in een nieuw protocol afspraken vastgelegd over de informatie die ze met elkaar uitwisselen. Hierdoor kunnen zowel de Inspectie SZW als de certificerende instellingen (cki s) hun taak nog beter uitvoeren. De Inspectie SZW kan met de informatie van de cki ’s meer risicogericht handhaven en zo lopende saneringswerkzaamheden direct stilleggen bij ernstige overtredingen met gevaar voor de gezondheid van werknemers. De certificerende instellingen op hun beurt gaan op basis van informatie van de Inspectie SZW maatregelen opleggen aan certificaathouders die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van het afgegeven certificaat. Bron: rijksoverheid.nl, 5 juni 2012.