De kantonrechter Leeuwarden honoreert een beroep op verjaring omdat de werkgever zich door allerlei omstandigheden in redelijkheid niet tegen de ingestelde vordering kan verweren.
Het betreft de zaak van de nabestaande van een man die, volgens een getuige, tussen 1963 en 1967 als cv-monteur bij de werkgever aan asbest was blootgesteld. De kantonrechter beschouwt gezichtspunt e dat de werkgever niet naar redelijkheid nog de mogelijkheid heeft zich tegen de vordering te verweren, als het meest verstrekkend in zijn beoordeling. Bron: Rechtspraak.nl. Sector kanton Rechtbank Leeuwarden BK4078, 13 november 2009.