De Belgische regering heeft in oktober beslist om vanaf 2007 10 mln euro per jaar uit trekken om een vergoeding te kunnen bieden aan alle asbestslachtoffers met mesothelioom. Dit betekent dat met ingang van 2007 Belgen die door contact met asbest mesothelioom krijgen in aanmerking komen voor een vergoeding. De hoogte van de vergoeding per slachtoffer is nog niet bekend gemaakt. Voorheen konden alleen slachtoffers die via hun werk aan asbest waren blootgesteld terecht bij het Fonds voor Beroepsziekten. Bron: Gazet van Antwerpen, 16 oktober 2006. Meer www.gva.be