Het Belgische Asbestfonds heeft in 2010 9,6 miljoen euro uitgekeerd aan asbestslachtoffers of hun nabestaanden voor de ziekten asbestose en mesothelioom. Daarnaast gaf een ander fonds, het Fonds voor Arbeidsziekten ook nog 24,9 miljoen euro aan een van de zeven ziekten, veroorzaakt door asbest, waarvoor ex-werknemers van een asbestproducerend of -verwerkend bedrijf naar dat Fonds konden stappen. Samen goed voor 35 miljoen, volgens een woordvoerder van beide fondsen. Bron: Gazet van Antwerpen, 25 oktober 2011.