Een Belgisch radioprogramma heeft laten zien dat ook in Belgie, net als in Nederland, diverse slopers bereid zijn tegen fors lagere kosten asbest uit woningen te verwijderen zonder de veiligheidsvoorschriften na te leven. In Belgie mogen, naast erkende asbestverwijderaars, ook slopers met een specifieke opleiding hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen. Voor verwijdering van asbest in ongebonden toestand moet altijd een erkende asbestverwijderaar worden ingeschakeld. Momenteel overlijden in Belgie jaarlijks 200 mensen aan de gevolgen van mesothelioom. Bron:Tijdschrift Knack, 20 januari 2011.