Eternit Belgie, voormalig asbestverwerker, moet zijn oude stortplaats in Kapelle-op-den-Bos saneren door bepaalde stukken te verharden of ontoegankelijk te maken. Dit omdat de plek potentieel gevaarlijk is voor de gezondheid. In de grond is ongeveer vijftig milligram asbest per kilogram gevonden, vijf keer meer dan toegestaan, maar nog wel beduidend onder de alarmdrempel van honderd milligram. Op het vervuilde terrein van 3,8 hectare bevinden zich momenteel een sporthal en voetbalterreinen. Voor 1 september moet het bedrijf een bodemsaneringsproject aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voorleggen, waarin staat hoe het de sanering zal aanpakken. Omdat het om een grote locatie gaat, kan de sanering voor Eternit een dure zaak worden. Alle kosten zijn voor rekening van de vervuiler. Bron: De Standaard, 21 mei 2012.