Het Belgische Asbestfonds heeft sinds haar start in april 2007 600 aanvragen voor een uitkering wegens een asbestziekte ontvangen. Inmiddels kregen in januari dit jaar 350 mensen een uitkering van 1500 euro per maand. In 250 gevallen is nog geen beslissing genomen. Volgens administrateur-generaal Jan Uytterhoeven heeft het fonds vertraging opgelopen door de late publicatie van de uitvoeringsbesluiten en doordat het lang duurde voordat de administratieve organisatie was opgezet. Bron: Knack, 16 januari 2008. Meer http://www.knack.be/