Sinds de oprichting van het Asbestfonds (AFA) op 1 april 2007 is in Belgie aan 1.505 asbestslachtoffers een vergoeding toegekend. Dat blijkt uit een verslag naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het fonds. Het fonds biedt compensatie aan mensen met asbestose en mesothelioom. De meest getroffen sector is de sector die ruwe asbest verwerkte, maar onder de slachtoffers bevinden zich bijvoorbeeld ook loodgieters, metaalarbeiders, lassers of mensen die in de omgeving van een asbestfabriek woonden. Het AFA, dat voor de helft gefinancierd wordt door de Staat en voor de andere helft door ondernemingen, vergoedt ofwel in de vorm van een maandelijkse uitkering ofwel in de vorm van een eenmalige vergoeding. Bron: Belgisch tijdschrift Knack, 28 maart 2012.