De Belgische partijen Groen en Ecolo en de vereniging voor asbestslachtoffers Abeva zijn niet te spreken over de manier waarop de oprichting van een fonds voor asbestslachtoffers wordt voorbereid. Begin oktober kondigde premier Guy Verhofstadt de oprichting van het fonds aan. Het krijgt 10 miljoen euro. De groenen en Abeva zijn blij dat voor het eerst ook ‘omgevingsslachtoffers’ recht krijgen op een vergoeding. Maar ze vrezen dat door de te strikte criteria heel wat mensen uit de boot zullen vallen. Nog meer kritiek is er op het feit dat bedrijven in ruil voor een bijdrage aan het fonds ‘immuniteit’ kunnen krijgen. Bron: De Tijd, 6 december 2006.