België werd niet genoemd in Lins artikel in The Lancet over het verband tussen het historische asbestgebruik en het aantal mensen dat aan een asbestziekte overlijdt, in het bijzonder mesothelioom. Dit omdat geen cijfers bekend zijn over de sterfte aan mesothelioom in Wallonië. Lin berekende de gemiddelde asbestconsumptie in 33 landen voor de periode 1960 tot 1969 en vergeleek deze met het aantal sterfgevallen door mesothelioom en asbestose in de periode 2000-2004. In een reactie op dit artikel schrijven Belgische epidemiologen dat België tussen 1960 en 1970 de hoogste asbestconsumptie had in vergelijking met de door Lin onderzochte landen. Momenteel overlijden in Vlaanderen gemiddeld 126 mensen per jaar aan de ziekte mesothelioom. Bron: Nawrot, T.S. et al. (2007). Correspondence: Belgium: historical champion in asbestos consumption. The Lancet 369, may 19, 1692. Lin RT, et al. (2007). Ecological association between asbestos-related diseases and historical asbestos consumption: an international analysis. Lancet, mar 10.369(9564):844-9.