Volgens de Belgische politieke partij Groen! overlijden in België elk jaar 240 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling. Alleen werknemers van werkgevers die bijdragen aan het Fonds voor Beroepsziekten krijgen een vergoeding die laag is en uitsluitend kosten dekt voor het niet meer kunnen werken. Groen/Ecolo heeft een wetsvoorstel ingediend om een Fonds voor Asbestslachtoffers op te richten dat via een systeem van nationale solidariteit alle asbestslachtoffers erkenning biedt in de vorm van een financiële vergoeding voor moreel leed.

Bron: groen.be, persmededeling 27 juli 2005. Meer http://www.groen.be/