Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat het ontbreken van een bron van asbestblootstelling bij vrouwen belemmeringen kan opleveren bij het stellen van de diagnose (het duurt langer) en toegang tot behandelingen. Senek, M. e.a. (2022)