Werknemers uit de bouw hebben in Canada het hoogste risico op mesothelioom of asbestose. Het gaat met name om isoleerders, pijpfitters, loodgieters en timmerlieden. Ook lassers, machine- en ketelmonteurs hebben een hoog risico, evenals werknemers in de industriesectoren, chemie en metaal. DeBono e.a. (2021); surviving mesothelioma.com, 10 april 2021