Baumann analyseerde gegevens van meer dan 10.000 mesothelioompatienten die in 37 jaar verzameld waren in de United States Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) databank. Van deze groep hadden 23 patienten een bepaalde mutatie in het zgn. BAP1 gen. Deze patiënten hadden een gemiddelde overleving van vijf jaar, terwijl andere patiënten gemiddeld binnen een jaar na diagnose overleden. Mannen met deze mutatie leefden langer dan vrouwen. In de Verenigde Staten krijgen elk jaar meer dan 3200 mensen de diagnose mesothelioom. Bron: Baumann, F. e.a. (2015).