De regering van de Australische deelstaat New South Wales heeft besloten de Raad van Toezicht van de Dust Diseases Board (DDB) af te schaffen. Deze Raad bestaat uit drie werknemersvertegenwoordigers, drie werkgeversvertegenwoordigers en een voorzitter. Sinds 1927 komt de DDB elke maand bijeen om compensatieclaims voor asbestgerelateerde ziekten af te handelen. De naam verandert binnenkort in Dust Diseases Authority met als taak dagelijks beslissingen te nemen over deze claims. Onder betrokken partijen zijn de meningen over deze wijziging verdeeld. Bron: ABC.net, 5 augustus 2015.