Een Australisch overheidsrapport meldt dat veel Australische onderhoudsmedewerkers en bouwvakkers asbest niet herkennen als ze er in aanraking mee komen.
Verder nemen zij weinig beschermende maatregelen bij het werken met asbestmaterialen. Het merendeel is echter wel op de hoogte van de risico s van het werken met asbest. Het gaat echter voornamelijk om kleine zelfstandigen en kleine bedrijven (85%) die aangeven geen middelen te hebben om deze maatregelen te nemen. Meer dan 40% geeft aan ondeugdelijke methodes te gebruiken om asbest te verwijderen. Bron: Safe Work Australie, 16 februari 2010.