De invoering van een kostenbesparende vorm van mediation in 2008 leidt tot vertraging in de behandeling van claims van Australische asbestslachtoffers, waardoor deze overlijden vóórdat er een beslissing genomen is.