Australische asbestslachtoffers hoeven niet meer binnen drie jaar een vordering tot schadevergoeding in te dienen voor hun gezondheidsschade.