De Dust Diseases Board van de Australische staat New South Wales heeft in 2010 145 mesothelioomclaims behandeld. De laatste drie jaar is het jaarlijkse aantal behandelde claims steeds toegenomen. In totaal ontvangt deze instantie 300 tot 400 asbestgerelateerde asbestclaims per jaar. New South Wales is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle Australische asbestslachtoffers. Bron: ABC, 10 december 2010.