De Australische overheid heeft eind april een verplicht mesothelioomregister ingevoerd. Hiermee hoopt men onderrapportage tegen te gaan.
Het register zal zelf de gedetailleerde gegevens van slachtoffers verzamelen, o.a. waar men denkt de ziekte te hebben opgelopen. Onderzoekers kunnen de gegevens daarna gebruiken om de blootstelling in kaart te brengen. Bron: AAP Newsfeed, 30 april 2010.