De Australische regering heeft een plan ontwikkeld voor het saneren en beheersen van asbest door het hele land. Onderdeel is de instelling van een Review Board: een expert-panel dat onderzoekt hoe asbestvondsten het best gerapporteerd kunnen worden, hoe het publiek van de gevaren bewust kan worden gemaakt en hoe asbestgerelateerde ziekten het best behandeld kunnen worden. Bron: Mesothelioma-facts.com, 30 oktober 2010.